СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ "УНІВЕРСУМ"
Авторське право на СУНП Універсум

Система управління навчальним процесом „Універсум” забезпечує автоматизацію навчального процесу у вищому навчальному закладі.

СУНП «Універсум» використовують співробітники деканатів, викладачі кафедр та всі студенти денної і заочної форми навчання. Кожен користувач має індивідуальну сторінку.

Для студентів представлено навчальний план на весь період навчання, оцінки за підсумкові модульні роботи та оцінки за заліково-екзаменаційні сесії, розклад навчальних занять, розклад екзаменів та заліків. Студенти можуть працювати із електронною літературою та навчально-методичним забезпеченням, вибирати тему та керівника курсової та дипломної роботи, навчальні дисципліни за вибором, переглядати власний рейтинг навчання, зберігати інформацію про себе, замовляти довідки про навчання.

Для викладачів опубліковано індивідуальне навчальне навантаження, інформацію про дисципліни, які вони викладають, розклад навчальних занять. Викладачі реєструють теми курсових та дипломних робіт для студентів, інформацію про власні публікації та участь у науково-практичних конференціях та семінарах, створюють звіти про наукову роботу, публікують навчально-методичні матеріали тощо.

Студентам не потрібно бігати по кафедрах у пошуках ІММ – всі необхідні матеріали опубліковані в СУНП «Універсум». Також студентам доступна система тестування, де за допомогою комп’ютера вони можуть вирішувати тестові завдання під час підсумкових модульних робіт та екзаментів і заліків.

За допомогою СУНП „Універсум” в університеті створено систему документообігу. Необхідний звіт створюється за лічені секунди. Програма генерує накази про призначення стипендії, про перевід на наступний навчальний рік, про допуск до державних екзаменів, відомості на підсумкові модульні роботи та екзамени, журнали реєстрації даних та різні форми звітів про контингент студентів, звіти про обсяг навчального навантаження для кафедри на навчальний рік та індивідуальне навантаження викладачів, про успішність за заліково-екзаменаційну сесію, друкує довідки про навчання та довідки-виклики на сесію, додатки до диплома випускникам тощо. В цілому створює більше 100 звітів та документів, які необхідні для деканату та кафедр факультету.