Про підготовку VІ збірника наукових робіт студентів соціально-психологічного факультету

Наталія Никончук

                                                                Шановні студенти!

Запрошуємо Вас до друку у VІ збірнику наукових робіт студентів соціально-психологічного факультету.

Тези за результатами наукових досліджень просимо подати до 20 травня 2014 року в електронному вигляді.

Збірник видається за кошти фізичних осіб. Вартість 1 повної/неповної сторінки  – 20грн.

Тези та кошти за друк приймає Володимир Васильович Фещук (лаборант кафедри соціальної та практичної психології).

За зміст і достовірність матеріалів несуть відповідальність автори та їх наукові керівники.

 Вимоги до оформлення матеріалів

1. Обсяг тез – до 5-ти сторінок.

2. Форма подання:

·       формат сторінки – А 4;

·       шрифт - Arial (кегль 14);

·       орієнтація – книжкова;

·       поля – по 2,5 см. кожне;

·       інтервал між рядками – 1;

·       відступ першого рядка – 1 см.

3. Мова матеріалів – українська.

4. Текст рукопису побудований за схемою:

·       назва публікації – великими літерами, по центру;

·       ім’я, прізвище, курс і спеціальність автора – у верхньому лівому куті аркуша;

·       прізвище, ініціали, вчений ступінь та посада наукового керівника – у верхньому правому куті аркуша;

·       основний текст – форматування  по ширині;

·       список використаних джерел – жирним, по центру.

    5. Бібліографія першоджерел оформляється відповідно до вимог ВАК України за 2008 рік.

08.05.2014 11:03:15