До уваги студентів 4, 5 та 6 курсів спеціальностей "Психологія", "Практична психологія", які захищають дипломні роботи (денна форма)

Інна Степанюк

 Просимо Вас взяти до відома, що 20 травня (впродовж дня) Ви маєте здати повністю готову роздруковану зшиту дипломну роботу (оформлену відповідно до нижче перерахованих вимог) лаборантам кафедри, і відповідно електронний варіант дипломної роботи Ви самостійно завантажуєте в Універсум (одним файлом весь документ).

Зверніть увагу, що Ваша робота повинна мати таку структуру: 

1. титульна сторінка

2. на звороті титульної сторінки - інформація про оцінку та склад комісій (зразки титульної та її звороту містяться на вашій сторінці в розділі "Курсові, дипломні роботи")

3. підшивається відгук наукового керівника

4. підшивається після відгуку рецензія на дипломну роботу (мають бути оригінали цих документів з підписом наукового керівника на відгуку про роботу, та з підписом, з печаткою рецензента на рецензії)

5. безпосередньо зміст роботи (план), розділи, висновок, список літератури, додатки. Зауважуємо, що один із ваших додатків (наприклад, додаток А, обсягом до 1-2 сторінок друкованого тексту) має стосуватися питання із "Охорони праці", в якому коротко розкриваються основні ідеї щодо дотримання правил безпеки у галузі психології, проблематику якої ви досліджували. 

Всі перераховані вище документи у зазначеній послідовності (!) підшиваються і лише тоді дипломна робота реєструється у лаборантів. Інших документів ваша робота не повинна містити. 

Вчасно здана дипломна робота з необхідними документами є гарантом Вашого допуску до ДЕК.

Успіхів!

15.05.2014 10:38:54